Wyniki wyszukiwania

Centrala

Zakres obowiązków

 • rozwój i utrzymanie systemu e-commerce doz.pl
 • przygotowywanie makiet i prototypów
 • współpraca z programistami przy wdrażaniu projektów
 • dbanie o responsywność aplikacji z wykorzystaniem HTML5 i CSS3

Oczekujemy

 • bardzo dobrej znajomość JavaScript - ES6, HTML5, CSS3
 • bardzo dobra znajomość Webpack oraz Sass/SCSS/Flex
 • kreatywności i wyczucia estetyki
 • doświadczenia w projektowaniu Responsive Web Design
 • pracy z systemem kontroli wersji GIT
 • umiejętności pisania czytelnego kodu oraz dbałości o szczegóły

Nasz warsztat

 • webpack, jenkins, git, phpstorm, azure, docker, kubernetes, jira, confluence

Oferujemy

 • ulubione miejsce pracy
 • atmosferę wsparcia i życzliwość
 • wysokie standardy etyczne
 • szkolenia odpowiadające potrzebom rozwojowym
 • dobrą organizację pracy
 • benefity (prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne)
 • kartę rabatową na wybrane produkty
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy

Zakres obowiązków

 • utrzymanie i rozwój komunikacji w ramach organizacji
 • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy
 • współpraca przy budowaniu strategii komunikacji wewnętrznej
 • współpraca przy prowadzeniu portali społecznościowych firmy
 • prowadzenie całorocznych programów wellbeingowych
 • udział w organizacji eventów firmowych oraz wydarzeń integracyjnych i sportowych skierowanych do pracowników
 • prowadzenie i udział w projektach HR

Oczekujemy

 • wykształcenia wyższego, mile widziane kierunkowe (np. marketing, polonistyka, public relations, psychologia)
 • minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze HR/ EB/ Marketingu
 • doświadczenia w organizacji eventów
 • doświadczenia w prowadzeniu mediów społecznościowych
 • zainteresowania tematyką komunikacji wewnętrznej, PR
 • umiejętności przygotowywania i redagowania tekstów w języku polskim – warunek konieczny
 • umiejętności samodzielnego organizowania swojej pracy
 • pro aktywności, kreatywności, innowacyjności i zaangażowania
 • nastawienia na cel
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office

Oferujemy

 • ulubione miejsce pracy
 • atmosferę wsparcia i życzliwość
 • wysokie standardy etyczne
 • szkolenia odpowiadające potrzebom rozwojowym
 • dobrą organizację pracy
 • nowoczesną przestrzeń biurową w dobrej lokalizacji
 • benefity (prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne)
 • kartę rabatową na wybrane produkty
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie testów manualnych i automatycznych
 • Przygotowywanie dokumentacji z testów FAT
 • Współpraca z analitykami, programistami w całym procesie wytwórczym

Oczekiwania

 • Znajomość SQL- analiza baz danych, znajomość SQL w notacji Oracle
 • Znajomość obsługi narzędzi do zarządzania – Jira , narzędzia z projektu Atlassian
 • Znajomość obsługi do zarządzania repozytorium testów np. testlink
 • Znajomość notacji BPMN
 • Umiejętność pisania scenariuszy testowych dla testów manualnych/ automatycznych na podstawie udostępnionej specyfikacji funkcjonalnej
 • Umiejętność przygotowania dokumentacji testowej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Sumienność i zaangażowanie

Mile widziana

 • Znajomość procesów walidacyjnych w/g Gamp 5
 • Znajomość narzędzia Enterprise Architect
 • Podstawy programowania w dowolnym języku obiektowych
 • Umiejętność obsługi narzędzia Postman + podstawy testowania Rest API
 • Podstawowa znajomość GIT, Apex
 • Umiejętność analizy składni PL/SQL
 • Podstawowa znajomość Selenium Webdriver
 • Usprawnienie codziennych procesów testowania
 • Znajomość notacji UML
 • Wiedza z zakresu podstaw testowania w/g syllabusa ISTQB (2018)

Oferujemy

 • Ulubione miejsce pracy
 • Atmosferę wsparcia i życzliwość
 • Wysokie standardy etyczne
 • Szkolenia odpowiadające potrzebom rozwojowym
 • Dobrą organizację pracy
 • Benefity (prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne)
 • Kartę rabatową na wybrane produkty
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy

Zakres obowiązków

 • Przygotowywanie cyklicznych i ad-hoc analiz dotyczących działań operacyjnych w Dziale Analiz Operacyjnych
 • Współpraca z wewnętrznymi działami firmy w zakresie raportowania, analizy i interpretacji danych finansowych i rynkowych oraz wspieranie w podejmowaniu decyzji biznesowych
 • Tworzenie i rozwijanie narzędzi umożliwiających prowadzenie analiz i przetwarzania informacji

Oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego (matematyka, ekonometria lub pokrewne)
 • Min. rocznego doświadczenia w dziale analiz
 • Dobrej znajomości pakietu Office (Excel, Access, PowerPoint) oraz języka SQL i VBA
 • Umiejętności tworzenia kompleksowych raportów, analiz i prezentacji
 • Wysokich zdolności analitycznych i formułowania wniosków
 • Dokładności, samodzielności, odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy

Oferujemy

 • ulubione miejsce pracy
 • atmosferę wsparcia i życzliwość
 • wysokie standardy etyczne
 • szkolenia odpowiadające potrzebom rozwojowym
 • dobrą organizację pracy
 • benefity (prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne)
 • kartę rabatową na wybrane produkty
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy

Zakres obowiązków

 • Kontrola procesów finansowych w sieci sprzedaży detalicznej
 • Kontrola poprawności dokumentacji oraz prawidłowości stosowania przepisów prawa w procesach biznesowych
 • Identyfikacja działań narażających spółkę na nieuzasadnione koszty
 • Kontrola dokumentacji obrotu składnikami majątku pod kątem eliminowania nadużyć i potencjalnych strat
 • Analiza i kontrola wyników poszczególnych jednostek w grupie kapitałowej
 • Analiza i kontrola kapitału pracującego
 • Wsparcie menadżerów regionalnych w poszukiwaniu rozwiązań zwiększających efektywność działania poszczególnych punktów sprzedaży detalicznej
 • Udział w projektach optymalizujących procesy biznesowe spółki
 • Rozwój narzędzi oraz systemów pozwalających na efektywne wykorzystanie gromadzonych informacji finansowych i operacyjnych
 • Wdrażanie i rozwijanie procedur i narzędzi kontrolingowych
 • Przygotowywanie raportów dla Zarządu
 • Analiza kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne
 • Minimum 1 rok doświadczenia w kontroli procesów finansowych w rozproszonej sieci sprzedaży detalicznej
 • Duża proaktywność w organizacji nowych procesów
 • Znajomości rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu podatków
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z danych
 • Doskonałej znajomości narzędzi analitycznych - Excel (warunek konieczny)
 • Znajomość SQL – jako dodatkowy atut
 • Znajomość Tableau – jako dodatkowy atut

Oferujemy

 • ulubione miejsce pracy
 • atmosferę wsparcia i życzliwość
 • wysokie standardy etyczne
 • szkolenia odpowiadające potrzebom rozwojowym
 • dobrą organizację pracy
 • benefity (prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne)
 • kartę rabatową na wybrane produkty
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy

Zakres obowiązków

 • Praca w zespole wytwarzającym nowe oprogramowanie
 • Wsparcie przy utrzymywaniu istniejących systemów
 • Rozwijanie istniejących systemów
 • Integracja nowych oprogramowani z obecnie użytkowanymi systemami

 

Oczekujemy

 • Bardzo dobrej, praktycznej znajomości Angular, popartej co najmniej 2 letnim doświadczeniem
 • Praktycznej znajomości HTML5, CSS3, RestAPI, JavaScript/TypeScript, Bootstrap
 • Kodowania z wykorzystaniem wzorców projektowych oraz aktywne pisanie testów jednostkowych
 • Znajomości GIT, CI/CD
 • Umiejętności czytania i tworzenia notacji UML
 • Znajomości języka angielskiego
 • Doświadczenia w łączeniu potrzeb biznesowych i technicznych
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • Nastawienia na skuteczność oraz terminowość rozwiązywanych zadań

 

Mile widziana znajomość

 • JAVA, Spring/Spring boot, Hibernate/JPA, WebServices (REST)
 • SQL, MySQL i/lub Oracle
 • OKD, Docker
 • Rabbit MQ
 • Mongo DB
 • Postman

Oferujemy

 • ulubione miejsce pracy
 • atmosferę wsparcia i życzliwość
 • wysokie standardy etyczne
 • szkolenia odpowiadające potrzebom rozwojowym
 • dobrą organizację pracy
 • benefity (prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne)
 • kartę rabatową na wybrane produkty
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy

Zakres obowiązków

 • Praca w zespole wytwarzającym nowe oprogramowanie
 • Wsparcie przy utrzymywaniu istniejących systemów
 • Rozwijanie istniejących systemów
 • Integracja nowych oprogramowani z obecnie użytkowanymi systemami

Oczekujemy

 • Bardzo dobrej, praktycznej znajomości JAVA, popartej co najmniej 2 letnim doświadczeniem
 • Doświadczenia w pracy z frameworkami: Spring, Spring boot, Hibernate/JPA
 • Dobrej znajomości SQL, MySQL i/lub Oracle
 • Umiejętności kodowania z wykorzystaniem wzorców projektowych oraz aktywne pisanie testów jednostkowych
 • GIT, CI/CD
 • Umiejętności czytania i tworzenia notacji UML
 • Znajomości języka angielskiego
 • Doświadczenia w łączeniu potrzeb biznesowych i technicznych
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • Nastawienia na skuteczność oraz terminowość rozwiązywanych zadań

Mile widziana znajomość

 • Angular, HTML5, CSS, JavaScript/TypeScript, Bootstrap
 • OKD, Docker
 • Rabbit MQ
 • Mongo DB
 • Postman

Oferujemy

 • ulubione miejsce pracy
 • atmosferę wsparcia i życzliwość
 • wysokie standardy etyczne
 • szkolenia odpowiadające potrzebom rozwojowym
 • dobrą organizację pracy
 • benefity (prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne)
 • kartę rabatową na wybrane produkty
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i aktualizacja planu wdrożeń produktów (w tym produktów leczniczych otc i rx) na podstawie przeprowadzanej analizy danych wewnętrznych i rynkowych
 • negocjacje warunków zakupu pozwoleń i/lub dokumentacji produktów leczniczych oraz warunków realizowanego procesu produkcyjnego i dostaw
 • nadzór nad procesem rejestracji produktów leczniczych i/lub wprowadzanych zmian w posiadanych pozwoleniach
 • zarządzanie portfelem produktów ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej kontroli dostępności produktów (dbałości o jakość stanu magazynowego w całym łańcuchu dystrybucji) oraz realizacji planu promocyjnego
 • współpraca z działem jakości w zakresie optymalnego doboru parametrów/cech wdrażanego produktu
 • realizacja celów budżetowych
 • monitorowanie działań konkurencji, śledzenie trendów rynkowych

Oczekujemy

 • minimum 2 lat doświadczenia na stanowisku związanym z realizacją procesu zakupowego w sieci handlowej (doświadczenie branżowe związane z realizowanym procesem wprowadzania do obrotu produktów leczniczych będzie dodatkowym atutem)
 • znajomości podstawowych zasad regulujących funkcjonowanie rynku produktów leczniczych w Polsce
 • wysokich zdolności negocjacyjnych
 • rozwiniętych zdolności analitycznych
 • bardzo dobrej znajomości środowiska office (przede wszystkim Excel)
 • umiejętności realizacji różnorodnych zadań w jednym czasie i pracy pod presją czasu
 • umiejętności efektywnej pracy w rygorze projektowym
 • wysoko rozwiniętej umiejętności pracy zespołowej

Oferujemy

 • ulubione miejsce pracy
 • atmosferę wsparcia i życzliwość
 • wysokie standardy etyczne
 • szkolenia odpowiadające potrzebom rozwojowym
 • dobrą organizację pracy
 • nowoczesną przestrzeń biurową w dobrej lokalizacji
 • benefity (prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne)
 • kartę rabatową na wybrane produkty
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy

Zakres obowiązków

 • przygotowywanie zestawień i raportów dotyczących podstawowych danych handlowych oraz ofert produktowych
 • współpraca z producentami oraz Aptekami w zakresie dostępności produktów
 • kompletowanie i archiwizację dokumentacji handlowej
 • wsparcie Działu Handlowego w codziennych obowiązkach

Oczekujemy

 • dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • umiejętności zarządzania czasem i organizacji pracy własnej
 • inicjatywy w działaniu i operatywność
 • mile widziani studenci ostatnich lat studiów (preferowane kierunki handel, marketing)

Oferujemy

 • umowę o pracę / umowę zlecenie
 • doskonałe miejsce na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej
 • pracę w nowoczesnym biurze w dobrej lokalizacji
 • atmosferę wsparcia i życzliwość
 • wysokie standardy etyczne
 • szkolenia odpowiadające potrzebom rozwojowym
 • benefity (prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne)
 • kartę rabatową na wybrane produkty
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy

Zakres obowiązków

 • przygotowanie, przeprowadzenie i dokumentowanie testów bezpieczeństwa: Sieci, Aplikacji, Serwerów
 • prowadzenie i utrzymanie dokumentacji dot. analizy ryzyk: Sieci, Aplikacji, Serwerów
 • nadzór nad pracą działów IT w zakresie bezpieczeństwa
 • analiza zdarzeń i incydentów pod względem technicznym i zastosowanych środków zapobiegawczych. Prowadzenie dokumentacji.
 • nadzór, analizowanie i raportowanie istotnych zdarzeń dot. bezpieczeństwa IT
 • stały monitoring prowadzonych prac w IT pod względem bezpieczeństwa wdrażanych i używanych rozwiązań
 • security by Design – wdrożenie, utrzymanie i rozwój w firmie

Oczekujemy

 • doświadczenia w testach bezpieczeństwa systemów i aplikacji (głównie WEB)
 • znajomości zagadnień bezpieczeństwa systemów opartych na Linux oraz systemów konteneryzacyjnych
 • zdolności analitycznego myślenia oraz budowania planów naprawczych
 • systematyczności i umiejętności pracy w trybie projektowym (terminowość)
 • praktycznej znajomości systemów z rodziny IDS/IPS/SIEM
 • ukierunkowania na wdrażanie rozwiązań bazujących na Security by Design
 • przyzwyczajenia do ładu korporacyjnego – znajomość zasad pracy w dużej firmie ze złożoną strukturą
 • nastawienia na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zespołami
 • chęci rozwoju i poznawania nowych technologii

Oferujemy

 • ulubione miejsce pracy
 • atmosferę wsparcia i życzliwość
 • wysokie standardy etyczne
 • szkolenia odpowiadające potrzebom rozwojowym
 • dobrą organizację pracy
 • benefity (prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne)
 • kartę rabatową na wybrane produkty
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy
Atrakcyjny system premiowy